kulturní město Pécs

kulturní město Pécs

Pécs (česky Pětikostelí) je hospodářské a kulturní centrum Jižního Zadunají, páté největší město Maďarska, hlavní město župy Baranya, vzdálené 25 km od Harkánye. V místě bývalých Keltských a Pannonských sídliš zde na počátku 2. století n.l. Římané založili město s názvem Sopianae. Ve 4. století se město stalo hlavním městem provincie a významným střediskem ranného křesťanství.

 

 

Z této doby pochází starokřesťanské pohřebiště s malovanými hrobkami, které bylo v r. 2000 zařazeno komisí UNESCO do seznamu světového dědictví a které můžete navštívit, nebo alespoň shlédnout prosklenými plochami v dlažbě náměstí vedle katedrály sv. Petra, která je dominantou města.

 

První maďarský král sv. Štěpán založil v roce 1009 v Pécsi biskupství, v r. 1367 pak král Ludvík Veliký první universitu země. Město zaujímalo v maďarské historii a v maďarské kultuře vždy významnou roli. Ve městě působil humanistický básník Janus Pannonius (1434-1472) a v r. 1440 zde byla otevřena první maďarská veřejná knihovna. Vývoj města nezastavila ani l50 let trvající turecká poroba, město se stalo nejvýznamnějším tureckým sídlem v Maďarsku. V té době vznikly četné stavební památky, mešity, minaret, modlitebna, školy, lázně, z nichž některé se dochovaly dodnes a svědčí o turecké minulosti města.

 

 

V letech 1770 ke zvelebení města významně přispěl biskup György Klimó, který zde založil tiskárnu, biskupskou knihovnu a první dívčí vysoké učení. V r. 1780 Marie Terezie město Pécs povýšila na královské město. V první polovině 19. století došlo ke značnému pokroji ve zprůmyslnění a tím i k modernizaci města, světoznámými se stala rodinná keramička a porcelánka Zsolnay, továrna Littke na výrobu šampaňského a Angsterova továrna na výrobu varhan.

 

 

V roce 2010 se Pětikostelí stalo Evropským městem kultury. Od této doby se ve městě pořádá ještě více festivalů a velkolepých kulturních a zábavných pořadů. Svými četnými muzei, památkami, mediteranní atmosférou srdce města, náměstími plnými květin, kouzelnými zákoutími Pětikostelí věrně svědčí o významu jež zaujímá v maďarské historii, o své bohaté minulosti a návštěvníky obohacuje o příjemné zážitky.

 

V destinaci Pécs – Harkány je celodenní spojení autobusovou dopravou.

Blog menü


Zajišťujeme veškeré služby související s lázeňským pobytem v Harkánech. Veškeré informace poskytujeme přehledně, takže si v klidu můžete porovnat ceny zájezdů.

Šetříme Váš čas i Vaše peníze!
Dobrým rozhodnutím můžete za dovolenou ušetřit tisíce!


Sledujte nás!
Prosím zvažte dopad na životní prostředí před tiskem tohoto emailu. Please consider the environment before printing this email.

Děkujeme!

S pozdravem, Thermal Travel