Bazilika Máriagyűd

Bazilika Máriagyűd

Máriagyűd je místo setkání, místo setkání člověka s Bohem. Máriagyűd je místo vhodné pro klid v duši a k vnímání božské přítomnosti. Odvažme se otevřít dveře Bohu, který chce být součástí našeho života, toto je po staletí poselství poutního místa Máriagyűd. Obec je rovněž duchovním centrem péčské diecéze. Je cílem poutníků toužících po duševním klidu a rozjímání.

 

Stručná historie obce Máriagyűd: Její historie sahá až do římských dob . Maďarští osadníci převzali od zdejších starousedlých křesťanů uctívání panny Marie.V roce 1006 zde příslušníci řádu sv. Benedikta z Pécsváradu postavili kapli. V 11. století nechal král Geza II. kapli rozšířit. Kostel přežil dobu turecké poroby.

 

Zpočátku Srbové, později vyznavači kalviniské víry zde konali bohoslužby. Původní socha Panny Marie bohužel zmizela. Po vypuzení Turků se blahoslavená Panna Marie zjevila dvěma z hory sestupujícím vesničanům z obce Sikós a to šafářovi Mátyásovi a Jánosovi Kopicsovi. Panna Marie si údajně přála, aby se v kostele opět sloužily katolické mše. V roce 1687 hradní pán ze Szigetváru Gabor Vechi věnoval na příkaz císaře Leopolda kostel katolíkům. V 18. století došlo opět k zázračnému zjevení. Současnou sochu Panny Marie věnoval kostelu pečský biskup Ferenc Nesselrode v roce 1713.

 

V letech 1739 až 1742 byl kostel díky darům věřících a podpoře šlechtické rodiny Batthyányiovců rozšířen a byl zřízen klášter. V letech 1700 bylo v análech kláštera zaznamenáno 302 zázračných uzdravení. Vzhledem k zázračným uzdravením nechal v r. 1805 papež Pius VII. obec Máriagyűd officielně vyhlásit poutním místem. Vyjdeme-li vpravo od kostela, tak nad schody spatříme oltář v přírodě. Je to místo letních společných mší, místo setkání poutníků. Nad oltářem směrem nahoru je umístěna kalvárie. Kaple svatého hrobu je monumentální dílo, jednotlivá zastavení na křížové cestě byla vyrobena z glazované keramiky v pečské porcelánce zakladatele jménem Zsolnay. Pod hřbitovem se dá sejít stinnou alejí divokých kaštanů k odpočivadlu Panny Marie.

 

O trochu výše se nachází socha bolestivé Panny Marie instalovaná v r. 1860. Je to místo klidu a míru, vhodné pro modlitby a rozjímání. Napravo o něco výše asi v polovině kopce se nachází jubilejní v r. 1900 instalovaná boží muka, nazývaná též medový Ježíšek, jelikož se uvnitř usadily divoké včely a za letního horka je vidět, kterak z prstů u nohou ukřižovaného odkapává med. Boží muka byla instalovaná na oslavu 900 letého výročí přijetí křesťanství v Maďarsku. Je dílem sochaře jménem Kiss György. Takže jsme na konci cesty. Zpět vede cesta napravo vedle sochy Panny Marie až ke kostelu. Cesta trvá snadným tempem cca 40 minut.

 

Renovace kostela byla dokončena v r.1996. Dne 14. září 2008 papež Benedikt XVI. povýšil poutní kostel na Basiliku Minor.
Turistická trasa začíná nalevo od sochy Panny Marie. Obce Harkány –Siklós- Máriagyűd jsou propojené cyklostezkou v délce 8 km.

Blog menü


Zajišťujeme veškeré služby související s lázeňským pobytem v Harkánech. Veškeré informace poskytujeme přehledně, takže si v klidu můžete porovnat ceny zájezdů.

Šetříme Váš čas i Vaše peníze!
Dobrým rozhodnutím můžete za dovolenou ušetřit tisíce!


Sledujte nás!
Prosím zvažte dopad na životní prostředí před tiskem tohoto emailu. Please consider the environment before printing this email.

Děkujeme!

S pozdravem, Thermal Travel